Rypejentene er ett nettverk for jenter med interesse for stående fuglehund, jakt og friluftsliv.

Kontonr: 7038 05 56721  –  Vippsnr: 73733

Styret i Rypejentene

Styreleder Lena Fauske, mail: lena (at) rypejentene.no

Kasserer og medlemsansvarlig
Monica Tallhaug, mail: monica (at) rypejentene.no 

Styremedlemmer
Heidi Fugli, Andrine Wefring, og Anne Mette Aasli

Valgkommité
Ingunn Monrad Martinussen, Britt Schibbye

Historien bak Rypejentene

Ved juletider 2003 snakket Monica Tallhaug og Jeanette Fjellhammer sammen om hvor fint det hadde vært å hatt flere jenter å trene og jakte med, tanken spiret og i mars 2004 ble Rypejentene startet.

05.05. 2005 ble Rypejentene offisielt en forening. Det er en ikke-økonomisk forening, så penger i kassen går utelukkende tilbake til medlemmene på en eller annen måte. Alt er basert på frivillighet og medlemmene selv tar initiativ til å få i gang aktiviteter.

Medlemskontigenten er kr 200,- per år. Som medlem får du tilgang til Rypejentenes avtaler samt evt. tilbud som blir annonsert medlemmer per e-post. I løpet av året arrangeres klubbmesterskap, treningshelger og andre aktiviteter.

jeanette-og-monica

Gründerne Jeanette Fjellhammer med gordonsetter Marco og Monica Tallhaug med breton Toya

Vedtekter for Rypejentene

§1. Formål: Klubbens formål er å være et nettverk for jenter med interesse for fuglehunder, jakt og friluftsliv. Klubben skal være en non-profit / ikke økonomisk  klubb, basert på en  frivillig organisasjon.

§2. Medlemskap: Jenter/kvinner over 14 år kan bli medlem. Kontigenten fastsettes av årsmøte og innbetales til klubbens konto. Medlemskapet følger kalender året (januar til desember). Det medlem som til tross for påkrav unnlater å betale sin kontingent, blir strøket som medlem og uberettiget til å delta på klubbens aktiviteter.

§3. Årsmøte/generalforsamling: Klubben avholder årsmøte en gang pr år.

Følgende skal behandles på årsmøte:
a) Åpning og konstituering av styret.
b) Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
c) Styrets årsberetning, regnskap, revisorer beretning og budsjett.
d) Fastsette medlems kontigenten
e) Valg av styremedlemmer og styreleder.
Alle verv må sitte 2 år. Styreleder og kasserer kan ikke byttes samme år.
f)  Valg av revisor
g) Valg av to medlemmer til valgkomite. Avtroppende styremedlemmer går automatisk inn i valgkomiten for 1 år.

Styret skal sende ut innkalling til årsmøte 1 måned i forveien og saker som skal tas opp må være styret i hende minst 2 uker før møtet. Styret skal bestå av 4-8 medlemmer

§4. Stemmerett: Medlemmer over 18 år som har betalt medlems kontigenten har stemmerett på årsmøte.

§5 Eksklusjon/stryking av medlemmer: Et medlem som handler mot klubbens lover, skader klubben eller forser seg på en annen måte, kan av styret advares, utelukkes for en nærmere bestemt tid, anmodes om å uttre eller ekskluderes.

§6 Oppløsning: Forslag om klubbens oppløsning kan kun vedtas på årsmøte med 2/3 flertall. Om det skjer skal eventuelle penger på rypejentenes konto doneres til å fremme friluftslivets gleder.

Årsmøte 14.02.2012